Изберете Page

Многофазният индукционен двигател, изобретен от Никола Тесла през 1886 г., е разработен до 1895 г. практически в сегашната му форма на катерица. Асинхронният двигател с плъзгащ пръстен възниква малко по-късно. Поради своята простота и евтиност, 3-фазният асинхронен двигател с катеричка сега е най-често срещаният тип двигател, използван за шофиране в промишлеността централа, особено с малка мощност (до 20 kW). Асинхронният двигател с плъзгащ пръстен не е толкова конструиран, колкото индукционният двигател в клетката, но е възможно да се регулира неговата ефективност на стартиране и ускорение чрез свързване на външна предавка (обикновено резистори) към веригата на ротора чрез плъзгащи пръстени. Тристепенни асинхронни двигатели могат да бъдат направени за всеки 3-фазен индукционен двигател предпочитани мощности, но естествените скорости на работа са свързани с честотата на захранването.