Изберете Page

Като цяло те захранват редица инструменти, използвани за строителни работи или строителство, като чук, шлайфмашини и шлайфмашини. Въздушните компресори изпомпват атмосфера с високо налягане за пълнене на газови бутилки, за снабдяване на водолази, за захранване на пневматични системи за управление на ОВК, както и за захранване на пневматични инструменти.

Атмосферните компресори имат много приложения, включително: подаване на чист въздух под високо налягане за пълнене на газови бутилки, осигуряване Въздушен компресор за млечно оборудване климат с умерено налягане до водолаз, снабден с потопена повърхност, осигуряващ чист въздух с умерено налягане за шофиране на работно място и пневматични вентили за контролна програма за HVAC сграда на колежа