Изберете Page

За работа с мека прикачна верига, Tsubaki трябва да бъде вашият първоначален избор. Нашите устойчиви решения за прикачени вериги са напълно адаптивни, с увеличение от над 1,300 прикачени устройства за спецификация.

Нашата Една Pitch и Dual Pitch вериги са проектирани с максимална прецизност при предаване на мощност, което ги прави високо Лист верига устойчиви на износване и удължаване. Ние дори предлагаме ламбда верига без поддръжка, която да се използва в приложения, където повторното смазване не е желателно, нито осъществимо или където може да настъпи замърсяване.

Пионерската помощ за съвпадение и маркиране на Tsubaki е изключителна за Tsubaki и гарантира точни дължини на веригата до част от милиметъра. Следователно веригите са правилно синхронизирани, осигурявайки постоянна производителност.