Изберете Page

Производство по поръчка по желание на клиента
Диаметър от 15 до 300 мм, аксиални разстояния от 17 до 210 мм, модул от 0.5 до 10, продължителност на вала до 500 мм
Избор на материали според изискванията на потребителите (стомана, бронз, ламинат от плат или Дуплексна червячна предавка пластмасов материал)
Всички стъпки на процеса (обръщане, хобиране, отгряване, фланг смилане, смилане, измерване) от един източник