Изберете Page

Задвижването е електронното устройство, което използва и контролира електрическата енергия, изпратена до двигателя. Задвижването подава електрическа енергия към двигателя Електрически мотор различни количества и на различни честоти, като по този начин индиректно се контролира скоростта и въртящия момент на двигателя.

Така че по -голямата част от икономичния избор ще бъде трифазен индукционен двигател, последван от BLDC двигател. Бих предложил BLDC (заради огромното навлизане на пазара напоследък, лекотата на наличност и по -лесна потребителска електроника/управление) или PMSM (синхронни двигатели с дълготраен магнит)