Изберете Page

Вакуумни помпи Инсталирането на задвижване с променлива скорост (VSD), понякога наричано задвижване с променлива честота, обикновено спестява между 50 и 65% разходи за електроенергия със същото или по-добро регулиране на вакуума. Броят на спестяванията на енергия може да бъде от 30 до 80 процента. Те могат да бъдат адаптирани към вентилатор или в някои случаи ротационни вакуумни помпи. Те работят, като променят скоростта на вакуумната помпа, основана на показанията от сензор за налягане, който е монтиран на вакуума Енергоспестяваща вакуумна помпа събиране близо до буркана на приемника. VSD е основно специален компютър с много настройки, така че може да е възможно да се засили регулирането на вакуума спрямо типичния пневматичен вакуумен регулатор, който просто има регулиране на нивото на вакуум. VSD за вакуумна помпа обикновено е рентабилен за мандра, която дои общо 8 часа или повече на ден. Обикновено VSD никога няма да бъде рентабилен вариант за малките мандри поради по-краткия период на доене и следователно по-краткото време на работа на вакуумната помпа, но има някои други опции за спестяване на разходи за енергия.