Изберете Page

Хипоидът е вид спирална скоса кутии за зъбни колела оборудване, чиято ос няма да се пресича с оста на зъбното колело. Формата на хипоидно оборудване със сигурност е a въртящ се хиперболоид (т.е. повърхността на стъпката на хипоидната предавка може да бъде хиперболична повърхност), докато формата на спирално скосено оборудване обикновено е конична.