Изберете Page

Зъбите на спиралните зъбни колела са подрязани под ъгъл спрямо лицето на зъбното колело. Когато два зъба на спирална предавка се задействат, контактът започва от единия край на зъба и постепенно се разпространява, докато зъбните колела се въртят, преди два зъба да са в пълно захващане.

Това постепенно захващане кара спиралните зъбни колела да работят много по -плавно и тихо от зъбните колела. Поради това спиралните зъбни колела се намират в почти всички автомобили парников мотор трансмисии.

Поради ъгъла на зъбите на винтовите зъбни колела, те създават тягово натоварване на зъбното колело, когато те се свързват. Устройствата, които използват спирални зъбни колела, имат лагери, които могат да поддържат това натоварване.

Едно интересно нещо при спиралните зъбни колела е, че ако ъглите на зъбите на апарата са подходящи, те могат да бъдат монтирани около перпендикулярни валове, като регулират позицията на въртене с 90 градуса.