Изберете Page

Хидравлични двигатели се използват във всяко приложение, което изисква сила на въртене, наричана още въртящ момент. Хидравличен електродвигател преобразува хидростатичната енергия в механична енергия чрез натискане на лопатки, зъбни колела или бутала, монтирани на коляновия вал.

Хидравличните двигатели се използват за повечето приложения като лебедки и кранови задвижвания, колесни двигатели за военни превозни средства, самозадвижващи се кранове, багери, конвейерни и захранващи устройства, охлаждащи вентилаторни задвижвания, задвижвания на смесители и бъркалки, валцови мелници, барабанни задвижвания за дигестри, тръби и пещи, шредери, сондажни платформи, изкоп

Хидравличните двигатели са въртящи се задвижващи механизми, които преобразуват хидравлични или флуидни енергия в механична мощност. Те функционират в тандем с хидравлична помпа, която преобразува механичната мощност в течност или хидравлична мощност. … Двигателите с фиксиран обем задвижват товар с непрекъсната скорост, докато се осигурява постоянен входен поток.