Изберете Page

Серията Micro Gearmotors е основното семейство продукти, където нашите клиенти намират a микро червячна предавка надежден партньор за начина на получаване на малки редуктори, свързани с 12V и 24V електродвигатели. Номерът съдържа постоянни и безчеткови двигатели, комбинирани с червячни редуктори и планетарни скоростни кутии
Голямото разнообразие от решения и гъвкавостта на линията Micro Gearmotors позволява на нашите клиенти да получат подходящ продукт за всяко приложение, където целта за постигане е малък размер и добро представяне.
HZTP моторите с редуктор се доверяват в хранителната, опаковъчната и опаковъчната промишленост. Неотдавнашното силно търсене на електрическа автоматизация ни позволява да присъстваме и в различни сектори като например домашна автоматизация и устройства за превозни средства или системи, свързани с физически увреждания.