Изберете Page

ПОДХОДЯЩ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

Основно описание
Оборудван с реверсивен двигател, двупосочна зъбна помпа, двойни шарови вентили PO, предпазни клапани плюс резервоар, този захранващ блок може да задвижва цилиндър с двойно действие за удължаване и прибиране без насочен електромагнитен клапан. Обикновено може да се използва в рекреационни моторни превозни средства, разходни лодки и транспортируеми фази и др.
Изключителни бележки
1. Тази енергийна единица е с работен цикъл S3, т.е., непрекъсната работа, 30 секунди включена и 270 секунди изключена.
две. Почистете всяка от съответните хидравлични части непосредствено преди настройката на електрическия блок.
три. Вискозитетът на хидравличното масло трябва да бъде 15 ~ 46 cst, което също трябва да бъде чисто и без разходи за примеси. Хидравличното масло N46 се насърчава.
четири. Показаният електрически блок е направен да се монтира хоризонтално.
пет. Трансформирането на масло е необходимо веднага след първоначалните 100 часа работа, след това след всеки 3000 часа.
шест. Проверете степента на маслото в резервоара веднага след първата работа в енергийния блок.

ЕТИКЕТИ: