Изберете Page

Типичен ротационен винтов компресор има два взаимосвързани спирални ротора, съдържащи се в корпус. Въздухът ще постъпва през вентил, обикновено наричан входящ клапан и със сигурност се отвежда в пространството между роторите. С превключването на винтовете те намаляват обема на въздуха, като по този начин увеличават налягането.

Сърдечно-съдовата система на въздушния компресор е винтовият елемент, който също се нарича въздушен край. Въздушният край може да бъде най-важната част от всеки винтов компресор. Това е онази част от машината, където се случва действителното компресиране. Това е центърът на въртящия се винтов компресор.

Ротари Винтов компресор за въздух е компресор, който работи с ротационен механизъм за положително изместване, наречен ротационен винт, въздушен край. … Ротационните винтови компресори също използват два взаимосвързани винтови винта, известни като ротори, за компресиране атмосферата.