Изберете Page

Като изисквания за мощност на единичен товар Еднофазен променлив двигател системите често са малки, всички наши домове, офиси получават само еднофазно захранване с променлив ток. За да се осигурят подходящи условия на работа с помощта на това еднофазно захранване, трябва да се използват съвместими двигатели. Освен че са съвместими, двигателите трябва да бъдат икономични, надеждни и лесни за ремонт. Една воля открийте лесно повечето от тези характеристики в еднофазен асинхронен двигател. Подобно на трифазните двигатели, но с някои модификации, еднофазните асинхронни двигатели са чудесен избор за домакински уреди. Техният прост дизайн и ниската цена са привлекли много приложения.

Еднофазните асинхронни двигатели ще бъдат основните двигатели, които се захранват от еднофазен променлив ток и където въртящият момент се получава поради индукция на електричество, причинена от променливите магнитни полета