Изберете Page

Вакуумната помпа с течна лента е лесна за работа и се използва в няколко приложения в различни индустрии. Помпата с течен пръстен работи с уплътнител, необходим при нейната процедура. Тази течност може да бъде вода, етерично масло или допълнителен разтворител, който се върти от работно колело в корпуса на помпата.

Типичното масло, използвано в голяма ротационна бутална вакуумна помпа, е минерално масло, което е в процес на дестилация, за да намали налягането на парите си. Тези вакуумни помпи притежават максимален вакуум, известен понякога като „празен“ вакуум, от 0.010 Torr (10 Вакуумна помпа микрони, 1 x 10-2 Torr или 0.0133 mbar).