Изберете Page

Най-важното качество, което трябва да търсите в една селскостопанска скоростна кутия, е липсата на механични и леярски дефекти. По-конкретно, покритието на повърхността на вала трябва да бъде 76. Елиптичността трябва да бъде 0.015 или по-малко, а нередността на централната линия трябва да бъде 0.04 mm или по-малко. Дължината и разстоянието на вала трябва да са в рамките на допустимите отклонения, а връзката отвор на лагера към вала трябва да бъде най-малко 20 mm. Валът трябва да е без прекалено големи радиуси или пукнатини.

Издръжливостта е друг важен фактор. Селскостопанската скоростна кутия трябва да бъде издръжлива, тъй като малки периоди на престой могат да повлияят на производството и разходите. Смазката и механизмът трябва да са достатъчно издръжливи, за да издържат на постоянна употреба и често миене. Правилното смазване помага да се сведе до минимум триенето, причиняващо щети. Селскостопанската скоростна кутия трябва да бъде лесна за достъп и поддръжка, за да се осигури дълготрайна работа. Ако един компонент се повреди или излезе от строя, времето на престой може да бъде достатъчно голямо, за да намали добива.

С нарастването на населението ще се увеличи и търсенето на храна. Това повишено търсене ще означава по-тежки и по-кратки цикли на реколтата, което ще постави по-голямо натоварване на селскостопанските скоростни кутии. Селскостопанската техника изисква висококачествени резервни скоростни кутии, което ще увеличи нуждата от качествени селскостопански скоростни кутии. Селскостопанските скоростни кутии трябва да бъдат достъпни, така че фермерите да могат лесно да ги сменят. При по-голямо търсене на храна, селскостопанската скоростна кутия трябва да бъде лесна за смяна, като се гарантира, че машините могат да се справят с изискванията.

Селскостопанските скоростни кутии са известни още като otutu, mkpokota, mixgwakota и nke фураж. Фермерът може да използва скоростната кутия за различни цели, в зависимост от вида култура, която отглежда. Тези скоростни кутии също служат като решаваща част в земеделието, тъй като осигуряват подходяща производителност. Ако планирате да закупите селскостопанска скоростна кутия, отделете малко време, за да научите повече за предимствата, които може да ви даде.